Natuur

Voorland Stichtsebrug is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vertegenwoordigt belangrijke natuurwaarden. Het behoud van de natuur in dit gebied heeft dan ook vanaf het begin centraal gestaan bij de ontwikkeling van de plannen voor Blaricum aan Zee. Het uitgangspunt is dat de bijzondere natuurwaarden behouden blijven en waar mogelijk zelfs versterkt worden. Op Voorland Stichtsebrug blijft ruimte is voor flora en fauna; voor water, bos en graslanden. Het natuurgebied in het Noordelijke deel van het Voorland blijft volledig onaangetast.

De ontwikkeling is voorzien in het zuidelijke deel bij het strand. Daarbij zal de omgeving zo min mogelijk belast worden. Zo zullen er ‘mitigerende maatregelen’ worden getroffen. Dit zijn maatregelen om eventuele nadelige effecten te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan verlichting. Blaricum aan Zee bevindt zich op de vliegroute van de dwergvleermuis. Er wordt daarom in het plan rekening gehouden met de verlichting om het diertje zo min mogelijk tot last te zijn. Ook zal er tussen het grote eiland en het strand een klein onbebouwd eilandje worden opgespoten om ook daar weer natuur terug te kunnen laten komen.