Het projectplan

De ‘upgrade’ van het gebied Voorland Stichtsebrug tot een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied is altijd onderdeel geweest van het plan voor de ontwikkeling van de Blaricummermeent. In 2014 heeft de gemeente Blaricum haar ambities voor het gebied Voorland Stichtsebrug beschreven in een Stuctuurvisie. In dit document geeft de gemeente aan wat de door haar beoogde ontwikkelingsrichting voor het gebied is. Het gebied dat er nu voor een groot deel van het jaar verlaten bij ligt, moet een trekpleister worden voor de bewoners van de Blaricummermeent en voor Blaricum en omgeving.

Om aan deze ambitie gestalte te geven is in 2015 een eerste conceptplan van Blaricum aan Zee opgesteld. In nauw overleg met de gemeente is dit concept in de afgelopen drie jaar steeds verder uitgewerkt tot een projectplan. Daarbij zijn verschillende aanpassingen aan het ontwerp, de locatie en de invulling gedaan om aan de wensen en eisen van de verschillende betrokken partijen te voldoen. Op 6 maart jl. heeft de gemeenteraad unaniem haar steun uitgesproken voor de ontwikkeling van Blaricum aan Zee. Dat betekent dat we nu, in samenspraak met alle stakeholders, tot een definitieve invulling van het plan moet komen.